Publikácie

Kód kategórie Autor(i) Názov práce Miesto zverejnenia
AFAURBANČÍK, J., PIETRIKOVÁ, A.Vocational training and further education in electronic technology as feasible TQM toolISSE 2009 : 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology. - 5 p. - S.l. : IEEE, 2009. - http://www.isse2009.org/ - ISBN 978-1-4244-4260-7
AFAPIETRIKOVÁ, A. ET AL.Analysis of intermetallic compounds in lead-free soldersISSE 2009 : 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology. - 5 p. - S.l. : IEEE, 2009. - http://www.isse2009.org/ - ISBN 978-1-4244-4260-7.
AFAKOŽÁR, S., CULKOVÁ, E., PIETRIKOVÁ, A.Project “Elect2eat” - Key to Successful Train the Trainers in SlovakiaPráca oponovaná, bude prednesená na konferencii SIITME 20.9. 2009: http://www.siitme.ro/ siitme2009/index.html
AEGRÉKA BÁTORFI, ZSOLT ILLYEFALVI-VITÉZ, ALENA PIETRIKOVÁE-Learning program on Electronics Assembling TechnologyPráca oponovaná, bude prednesená na konferencii Európskej IMAPS http:// imaps2009.polsl.pl/IMAPS_pliki/Page763.htm (24.9. 2009)
AFCPIETRIKOVÁ, A., BANSKÝ, J., LIVOVSKÝ, Ľ., VEHEC, I.Thermal Profiling in VPSPráca oponovaná, bude prednesená na konferencii Európskej IMAPS http:// imaps2009.polsl.pl/IMAPS_pliki/Page763.htm (24.9.2009)
AFCBANSKÝ, J., PIETRIKOVÁ, A., VEHEC, I.Transfer Innovation Into Vocational Training and Further Education in Electronics TechnologyPráca oponovaná, bude prednesená na konferencii Európskej IMAPS http:// imaps2009.polsl.pl/IMAPS_pliki/Page763.htm (24.9.2009)
AECKARDOŠ, S., PIETRIKOVÁ, A., KUSKO, M.Uzavretá manipulačná komora pre technologické laboratórium(5.-7.9 2009) http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/ view/Elektrotechnologie2009/
ADCHUDÁK,J. – BLAŽEK,J.- VARGA,R. – ČVERHA,A. – GONDA,P.Improved Sixtus – Tonks method for sensing the domainwall propagationCSensors and Actuators A Physical vol. 156, Issue 2, 2009 ISSN 0924-4247, doi:10.1016/j.sna.2009.09.005 , p.292-295
AFDPraslička, Dušan - Blažek, Josef - Hudák, Jozef - Mikita, Ivan - Klinda, AlexiusApplied magnetometry for material research and magnetic sensors. 2009
AFDVáclav MOUCHA, Jozef HUDÁK, Martin MIHÁLIKMultisenzorové zabezpečenie záujmových priestorov letiskaZborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a EU 2009“
AFCDušan Praslička, Ivan Mikita, Josef Blažek and Jozef HudákNEURAL NETWORK FOR ThREE AXES SENSORS SETUP, MS’10 PragueProceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010, 22 – 25 June 2010, Prague, Czech Republic, počet strán 2
AFCDušan Praslička, Ivan Mikita, Josef Blažek and Jozef HudákCalibration Process of Three-axes Magnetometer by Neural Network8 th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, EMSA 2010, júl 4-7, 2010 Turecko, počet strán 3
AFDPavol Lipovský, Patrik Gonda, Vladimír Vasil, Dušan Praslička, Jozef Hudák, Andrej ČverhaKoncepcia moderného magnetometraMedzinárodná vedecká konferencia NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV X., Tatranské Zruby, 26-28.5.2010
AFDPeter Lukáč, Katarína Draganová, Patrik Gonda, Josef Blažek, Jozef HudákInerciálny systém a jeho kalibrácia s využitím štatistických metód spracovania signálovMedzi-národná vedecká konferencia NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV X., Tatranské Zruby, 26-28.5.2010
AFDRudolf Sabol, Andrej Čverha, Patrik Gonda, Ivan Mikita, Václav Moucha, Jozef HudákKoncepcia pracoviska na meranie magnetických charakteristík mikrodrôtovMedzi-národná vedecká konferencia NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV X., Tatranské Zruby, 26-28.5.2010
AFCPLOTOG, I. – SVASTA, P. – VILLAIN, J. - ILLYEFALVI- VITEZ, Z. – PIETRIKOVÁ, A. –BALAN, C. – CUCU, T. – VARZARU, G.HISOLD 4P Q&R, COST project for solder material innovations and solder joint properties assessment15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages : IEEE document, SIITME 2009, ula, 17-20 Sep 2009. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). p. 99-104.
AFCKardoš Slavomír, Pietriková, Alena, Ďurišin, Juraj, Kusko, M.Clean manipulation chamber for technologic laboratoryISSE 2010 : 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology : Polymer Electronics and Nanotechnologies: towards System Integration: 12 - 16 May 2010, Warsaw, Poland : abstract proceedings. - Warsaw : University of Technology, 2010. - ISBN 978-83-7207-874-2. - P. 269-270.
ADFĽubomír Livovský, Alena Pietriková, Juraj BanskýMeranie teplotného profilu a chyby vznikajúce pri pretavení spájkovacej pastyElektrotechnika v praxi. ISSN 0862-9730. Vol. 20, no. 3-4 (2010), p. 136-139. Spôsob prístupu: http://www.bael.cz/
AFCSlavomír Kardoš, Juraj Banský,Ľubomír Livovský, Igor Vehec, Alena PietrikováMultimediálne prvky a ich použitie pri výučbe technológií v elektronikeZborník z konferencie „Elektrotechnológie 2010“, 07.09. – 09.09.2010 Plzeň-Černice, Česká republika, pp. 32-35
AFCĽubomír Livovský, Igor Vehec, Juraj Banský, Slavomír Kardoš, Alena PietrikováOn-line vzdelávanie v oblasti technológií v elektronikeZborník z konferencie „Elektrotechnológie 2010“, 07.09. – 09.09.2010 Plzeň- Černice, Česká republika, pp. 36-40

Iné výstupy

Názov Opis Odkaz
WEB stránka projektuZákladné informácie v slovenskom aj anglickom jazyku o projekte http://www.kte.fei.tuke.sk
WEB stránka LF TUE-learningová stránka 2.riešiteľského týmu www.moodle.leteckafakulta.sk
WEB stránka LF TUWEB stránka 2.riešiteľského týmu zameraná na senzoriku www.senzorika.leteckafakulta.sk
Vytvorenie vzdelávacieho modulu„Základné vlastnosti snímačov“ www.senzorika.leteckafakulta.sk
Spracovanie manuálov na podporu výučby senzoriky„Multisim“ a „FreeMat“ www.senzorika.leteckafakulta.sk
Vytvorenie vzdelávacieho modulu"Materiály technológie pre výrobu senzorov" http://kte.fei.tuke.sk/moodle
Vytvorenie vzdelávacieho modulu"Základy inžinierstva materiálov" http://kte.fei.tuke.sk/moodle
Vytvorenie vzdelávacieho modulu"Návrhové CAD systémy v technológiách elektroniky" http://kte.fei.tuke.sk/moodle

Názov projektu

Tvorba multimediálnych kurzov pre on-line a e-vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti technológie výroby senzorov, ich vlastností a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve s alternatívou pre študentov s postihnutím.

E-learning

Pre vstup do e-learningového systému kliknite sem!

Virtuálne laboratórium

Pre vstup do virtuálneho laboratória kliknite sem!