Riešiteľský kolektív


Vedúci projektu

Prof. Ing. Juraj Banský, CSc., KTE FEI TU Košice

Členovia riešiteľského kolektívu z pracoviska riešiteľa projektu

Prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
Ing. Ľubomír Livovský, PhD.
Ing. Igor Vehec, PhD.
Ing. Slavomír Kardoš, PhD.
Ing. Juraj Ďurišin, PhD.
Ing. Michal Kravčík
Ing. Dominik Demeter

Zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska a členovia jeho riešiteľského kolektívu - KBIAaM SjF TUKE

Ing. Radovan Hudák, PhD. - zástupca
Ing. Teodor Tóth
Ing. Lucia Hutníková
Ing. Mária Tkáčová
Ing. Martin Petrík
Ing. Monika Michalíková

Zástupca 2. spolupracujúceho pracoviska a členovia jeho riešiteľského kolektívu - KLTP LF TUKE:

Doc. Ing. Jozef Hudák, CSc. – zástupca
Prof. Ing. Jozef Blažek, CSc.
Ing. Dušan Praslička, CSc.
Pavol Lipovský

Pridelené financie

RokTyp výdavkuKTE FEI TUKEKBIAaM SjF TUKEKLTP LF TUKE
2009 Bežné:
Kapitálové:
10.359,- €
4.281,- €
3.291,- €
0,- €
3.636,- €
0,- €
2010 Bežné:
Kapitálové:
5.073,60 €
0,- €
1.607,- €
0,- €
1.776,40 €
0,- €

Názov projektu

Tvorba multimediálnych kurzov pre on-line a e-vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti technológie výroby senzorov, ich vlastností a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve s alternatívou pre študentov s postihnutím.

Číslo projektu

3/7117/2009

Vedúci projektu

Prof. Ing. Juraj Banský, CSc., KTE FEI TU Košice

Zapojené pracoviská

Ročné správy

E-learning

Pre vstup do e-learningového systému kliknite sem!

Virtuálne laboratórium

Pre vstup do virtuálneho laboratória kliknite sem!