Vitajte

Táto stránka je online prezentáciou projektu KEGA č. 3/7117/2009

Názov projektu

Tvorba multimediálnych kurzov pre on-line a e-vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti technológie výroby senzorov, ich vlastností a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve s alternatívou pre študentov s postihnutím.

Zapojené pracoviská

E-learning

Pre vstup do e-learningového systému kliknite sem!

Virtuálne laboratórium

Pre vstup do virtuálneho laboratória kliknite sem!